Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Universitet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Handelshøgskolen ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

       Foto: Høyskolen Kristiania


Meninger


Det er et stort behov for å menneskeliggjøre ledelse.

Dette fordi ledelse er et fenomen som er hypet, oppblåst, tatt ut av proporsjoner, og som mange ledere og medarbeidere ikke kjenner seg igjen i. Vi bør plukke ledelse ned fra pidestallen og gjøre det til noe hverdagslig. La ledelse handle om vanlige mennesker og hva de, så godt de kan, gjør for å lede andre.


Fra boka God nok ledelse.


Ikke overraskende handler denne siden om ledelse.


Når man som jeg jobber med å forske, og undervise, i ledelse sier det seg selv at jeg mener noe om fagfeltet.  Les mer om det på disse sidene,  i DN kommentarer og i Høyskolen Kristianias KunnskapsmagasinLigger også ute noen videoforelesninger om det jeg kaller "hverdagsledelse", samt selvbestemmelse i team, tillitsbasert ledelse og sårbare ledere på Youtube.


Denne hjemmesiden burde selvfølgelig vært dynamisk med hyppige oppdateringer, blogginnlegg og masse linker. 

Det er det ikke. I stedet er den litt som meg, litt kjedelig, traust i form, men kanskje med noe substans.Bøker verdt å lese?

En noe kritisk bok fra en av mine favoritt-forskere, professor Ronald Riggio ved Claremont. Riggio, og medforfattere, peker på en del svakheter ved fagfeltet i både teoriutvikling og metodebruk, men foreslår også grep som kan rette på dette.

Brenè Brown er forskeren som har gjort karriere ved å forske på menneskelig feilbarlighet og sårbarhet. Hennes siste bok handler om ledelse og er relevant lesing. Ikke minst for ledere som ønsker å jobbe med eget lederskap.

Min siste bok som summerer opp mine siste ti års forskning på ledelse i praksis. Boka er også er utgitt som lydbok og på Storytel.