Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Ikke noe blogg på en stund...

Posted on

4. april 2020.


Skriver i Dagens Næringsliv og for Høyskolens Kristianias Kunnskapsmagasin, og har mer enn nok med det (har ikke så mye å si...).

Se derfor disse for nye innlegg.

Et eksperiment

Posted on

29. august 2019.

Det har vært skrevet, og diskutert, mye om de krevende omstillingsprosessene som offentlig sektor går gjennom med sentraliseringer og sammenslåinger. Det gjelder kommuner, fylker, universitets- og høyskoler, og politiet. Tidligere har helseforetakene og NAV vært gjennom det samme. Det som imidlertid har blitt viet mindre oppmerksomhet er organisasjonene vi kommer til å sitte igjen med, og alt har, når sammenslåinger, strukturendri...

Read Full Post »

Er ledelse viktig?

Posted on

28. april 2019.

Overskriften er et spørsmål som stilles for sjelden. Mange antar at ledelse er viktig. Og at ledelse bør være viktig. Det skyldes at de synes at ledelse er noe så selvfølgelig, at de ikke har tenkt etter, eller at de ikke har stilt seg selv kritiske spørsmål.

Det kan argumenteres for at ledelse ikke er viktig, i vårt komplekse samfunn, og at ledelse ikke bidrar til å løse store samfunnsutfordringer som klimakri...

Read Full Post »

Vår tids største mangelvare hos ledere

Posted on

11. november 2018.

Er tilstedeværelse. Fysisk og ikke minst, mental tilstedeværelse. Hva slags signaler sender ledere når de ikke klarer å være tilstede i en samtale eller i et møte? Når de hele tiden kikker ned på telefonen, eventuelt avbryter det de gjør med andre for å respondere på en digital henvendelse. Svaret er jo at de signaliserer at det som skjer digitalt er viktigere enn det som skjer fysiskt her og nå. Og en gang i...

Read Full Post »

Kritikken av ledelsesfaget

Posted on

15. oktober 2018.

Innen ledelsesforskning har vi i mange år hatt vår «rethinking» bølge og det er flust med kritiske perspektiver. Det handler om nedtoningen av lederrollen, samt et kritisk syn på angloamerikansk tankegods, eliter, dominans, makt, organisasjoner og kjønn, så vel som på handelshøyskolers førende rolle. Det er også mye forskning på det som kalles destruktiv ledelse og hvordan ledere kan være narsissiste...

Read Full Post »

Ledelse og samarbeid

Posted on

2. oktober 2018.

Den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson har fått mye oppmerksomhet med sin bok 12 Rules for Life. En av hans påstander er at vi mennesker opererer med det han kaller dominanshierarkier. Peterson finner støtte i evolusjonspsykologi hvor det argumenteres for at evolusjonens premisser tilsier at individer vil prøve å skaffe seg fordeler. Dominans er et resultat av kampen om knappe ressurser, hvor den eller de mektigste skaffer seg kontro...

Read Full Post »

Den hele leder, den ytre leder og den indre leder

Posted on

25. september 2018.

Jeg ble vist en modell en gang (jeg husker ikke kilden). En banal, normativ modell, som så mye annet innen ledelsesfeltet. Modellen viste sammenhengen mellom det som ble kalt: den ytre leder, den hele leder, og den indre leder. Tanken er at det gode/effektive lederskapet fra en person inneholder alle elementene. Den ytre leder er alt det lederen gjør for å lede andre mennesker. Her er det skrevet og ment mye, og det finnes mye materiale på hva som...

Read Full Post »

Micromanagement

Posted on

23. september 2018.

Det skrives mye om de store grepene i ledelse, for mye, men i praksis handler ledelse i hverdagen ofte om de små tingene. «It is a byte size world» skrev Linda Kaplan Thaler og Robin Kval i boka The power of small. Ledelse handler derfor om micromanagement. Ikke den negative forståelsen av begrepet hvor noen detaljstyrer og kontrollerer alt andre gjør. Men alle de små tingene en leder gjør for å forvalte sitt ansvar. Det...

Read Full Post »

Hvorfor følger vi ledere?

Posted on

28. august 2018.

Hvorfor følger vi ledere? Jo, selvfølgelig har mange av oss en jobb hvor vi blir betalt for å forholde oss til ledere. Men hva gjør at vi strekker oss noe mer? At vi virkelig vil følge noen? I tilfellet Obama i 2008 var det håpet om en bedre fremtid, noe det ofte spilles på i politikken. Det handler om eksistensielle forhold. Vi trenger av og til å vite at vi er en del av noe større, at vi er på vei mot noe bedre og at n...

Read Full Post »

Politisk lederskap i årene som kommer

Posted on

14. august 2018.


Maktutredningen fra 2003 påpekte at handlingsrommet innen offentlig ledelse utfordres. Den gang konkluderte de med at det er stor maktoverføring fra politikken til markedet, rettsinstitusjoner og forvaltningen, noe som resulterer i politikkens retrett. Folkestyret utfordres og det er en fare for at det politiske spillerommet er redusert. Vi går inn i en fase i norsk politikk hvor kravene til lederskap og tøffe prioriteringer vil øke ...

Read Full Post »

Rss_feed