Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Politireformen

Posted on

28. desember 2016.

For politiet står det mye på spill fem år etter 22. juli, for mye på spill til at vedtatte halvsannheter bør sette premissene for politireformen, samt styre den operative hverdagen og prioriteringene som gjøres i de nye politidistriktene. Svaret gir seg ikke selv. Men det er antakelig mye å hente på å slippe opp på sentralstyringen og målingshysteriet fra POD og politikere. Så også å skape debatt og...

Read Full Post »

Reformer som ledelsesideologi

Posted on

24. november 2016.

Reformiveren i offentlig sektor er et tegn på svak politisk ledelse. Det er en ledelsesideologi preget av en usvikelig tro på at bare vi endrer blir alt så mye bedre.

Det kan være mange grunner til å starte store reformer. En av de viktigste er at politikere vil fremstå som handlekraftige. Ønsker om medieoppslag og velgergevinst går på bekostning og godt begrunnede og effektivt gjennomførte prosesser. Se ...

Read Full Post »

Ledere må lede seg selv for å lede andre

Posted on

4. november 2016.

 

Ledere er problemløsere med mye ansvar som så godt hun eller han kan, prøver å overleve i en utydelig rolle og hektisk hverdag med hendelser som må responderes på, krysspress, ressursmangel, målkonflikter, stress og friksjon. For å klare dette og samtidig evne å lede andre, må ledere også lede seg selv.

Det å lede seg selv er å påvirke egne tankemønstre, følelser, vilje ...

Read Full Post »

10 bøker om ledelse

Posted on

1. november 2016.


Min kollega Ketil Raknes på Høyskolen Kristiania utfordret meg: Hvilke ti bøker om ledelse vil jeg anbefale han å lese? Gjennom årene har jeg lest mange bøker - og artikler - om ledelse. De kan grovt sett deles i to kategorier: (i) det jeg vil kalle "feel-good" litteratur som tar for seg de flotte idealene og det store ved ledelse, og (ii) bøker som til en større grad beskriver den komplekse og krevende virkeligheten ...

Read Full Post »

The management game

Posted on

5. oktober 2016.

Det er ikke bare ledere som Venstres partileder og nå sist statsministeren som spiller spill. Det overrasker det meg stadig hvor mye av hva ledere gjør som er vel så mye drevet av lederes egen agenda og behov for personlig vinning, som gode analyser. Egen agenda og behov kombineres med grep som skal vise at de er handlekraftige. Det viktige ser ut å være at de projiserer ”at de leder” og de bruker et språk for å signalisere...

Read Full Post »

For å endre i organisasjoner må du redusere risiko

Posted on

19. september 2016.


Endringsledelse handler om å redusere risiko. Dette fordi:

  1. Endringsprosessene er ofte for ustrukturerte, tilfeldige, ikke involverende nok, og det gis ikke tid, rom, budsjett og ressurser nok til å gå i dybden. 
  2. Det er komplekse strukturer og sammenhenger i spill. Usikkerhet, mange lag og uventede ting som dukker opp, noe som gjør at endringsinitiativ får et moment i seg selv og tar egne retninger.
  3. ...
Read Full Post »

Har politiledere handlingsrom?

Posted on

9. september 2016.

Den operative virkeligheten er ofte veldig forskjellig fra hva idealmodeller for ledlese predikerer, for politiledere flest. I stedet for å fokusere på normative oppskrifter på god ledelse, bør politiledere flest finne sitt svar på hvordan de skal lede ved å stille seg selv noen viktige spørsmål. Se foredrag for Politiets Fellesforbund ...

Read Full Post »

Hvordan leder politiledere?

Posted on

22. august 2016.

Bedre ledelse er ofte svaret vi griper til når noe ikke fungerer. Det blir for lettvint. Vi må ta utgangspunkt i hva politiledere gjør og ikke hva de burde gjøre. Deretter kan vi diskutere holdninger, kultur og ledelse i politiet. Se kronikk i Aftenposten.

Betraktninger om størrelsen på organisasjoner

Posted on

10. mars 2016.

I tillegg til rasjonelle argumenter drives vekst også frem av ideologier, personlige agendaer og behov for å vise handlekraft. Valg om stordrift i offentlige organisasjoner har med makt og kontroll å gjøre så vel som effektivitet og optimal organisering. HiHs vinterkonferanse.

Lede endring

Posted on

5. november 2015.

For å lykkes med endring i organisasjoner må ledere i større grad handle uten å nødvendigvis ha ”svaret”, takle motstand og opposisjon, kunne operere under usikre rammebetingelser, lede ansikt-til ansikt, og ikke la det skure og gå. Foredrag på Deltas fagdag.


Rss_feed