Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Endringsledelse: En mikrovariant av den norske modellen

Posted on

17. november 2017.

Det er lett å tenke at mennesker og organisasjoner agerer rasjonelt og at individer forstår behovet for foreslåtte initiativ. Men slik er det ikke. Det er dessverre grenser for rasjonalitet og kunnskap i organisasjoner, noe som skyldes maktutøvelse og internpolitisk spill.Da blir de symbolske sidene av det organisatoriske liv viktigere i stedet for de substansielle. Når endring iverksettes, er det derfor ofte refleksjon og konsekvensvurderinger som må betale prisen for at ledere har behov for å vise fremdrift. 

Mange hevder med rette at det kan være krevende å endre organisasjoner. Mer krevende enn mange ledere venter, selv om de har lest seg opp på det siste av teorier og bruker de flotteste verktøy. Studier viser at endringsinitiativer relativt ofte ikke ender som forventet. Empiri peker mot at over halvparten av endringsinitiativene som iverksettes, mislykkes på et eller annet tidspunkt i forløpet. Noen av de vanligste årsakene til det, er at endringsprosesser ofte er ustrukturerte, tilfeldige, ikke involverende nok, og det gis ikke tid, rom, budsjett og ressurser nok til å gå i dybden. Mange initiativ møter også uventet mye motstand i organisasjonen da menneskers sosiale strukturer, behov og identitet utfordres. Likeledes er mange endringsinitiativ ene og alene ledelsesinitierte, og drevet av personlige agendaer, og er således ofte unødvendige, enten i form eller innhold. Komplekse strukturer og sammenhenger er dessuten i spill: Med usikkerhet, mange lag og uventede forhold som dukker opp, noe som gjør at slike initiativ får et moment i seg selv og tar egne retninger.

En hypotese er derfor at suksessfull endring i organisasjoner må praktiseres som en mikrovariant av den norske samhandlingsmodellen – en skjør fremforhandlet balansegang mellom ulike interessentgrupper. Dette er et perspektiv hvor prosessene, handlingene, tempo, tidsperspektivet, konteksten og formelementene får økt vekt, det konkrete innholdet får mindre. Forrykkes balansen, reduseres sannsynligheten for vellykket endring.

Les hele debattinnlegget i https://www.dn.no/meninger/2017/11/16/1802/Innlegg/noen-enkle-rad-til-ssb-sjef-vikoren" target="_blank">DN 17. november 2017.

Categories: None


Comments are disabled.