Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Makten og dens skyggesider

Posted on


15. januar 2018

Maktutøvelse er ikke nødvendigvis pent å se på og det er ikke alltid en øvelse hvor ledere kan vaske sine hender, som Pontius Pilatus en gang gjorde, og håpe at de en dag forstås, slik enkelte norske ledere prøver på. Muligens kan noen tilgis over tid når de har misbrukt sine privilegier, men de bør ikke få makt. Dette fordi makt innebærer forpliktelser overfor en selv og andre - forpliktelser til å bruke makten humant, modig, klokt og rettferdig, til ikke å la det skure og gå, utøve laissez faire-ledelse, eller dukke for ansvaret, vanskelighetene eller ubehaget som følger med det å bruke makt. Nå skal vi være forsiktig med å hause opp forventningene til ledere. Dette fordi ledere antageligvis har mindre påvirkning enn det teorier for ledelse tilsier. Mange har derfor for høye forventninger til hva ledere kan utrette og fenomenet er inflatert. Tilfeldigheter, flaks, samfunnsbegivenheter, markedsmessige og organisatoriske forhold påvirker ofte om ledere lykkes eller ikke. Men når det gjelder maktutøvelse kan vi ikke senke forventningene og våre krav. Det er således et absolutt krav at makt ikke misbrukes, hvis ikke mister ledere, og ledelsesutøvelse, sin legitimitet, og det har ikke samfunnet og enkeltorganisasjoner råd til.

Makt åpner muligheter og begrenser utfoldelse. Makt er skremmende fordi den oppleves som en trussel mot det enkelte menneskets autonomi og frihet. Og makt kan bli misbrukt, noe 2017 så tydelig viste oss. Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power, sa USAs 16. president Abraham Lincoln i en av sine taler. Det er dette ledere i politikk, idrett, kultur og næringsliv testes på - en test som flere ikke har bestått. Det er derfor vanskelig for en utenforstående akademiker å forstå at politiske ledere som har begått overgrep kan bli statsråd. Det er vanskelig å forstå hvorfor presidenten i Norges Idrettsforbund for lov å fortsette i sin stilling. Det er vanskelig å forstå hvorfor sentrale ledere i media ikke må gå. Og det blir spennende å følge den videre prosessen i Arbeidspartiet, deres opprydning og om de lar sin avgått nestleder slippe til igjen.

Utdrag fra kronikk i DN 15. januar 2018.

Categories: None


Comments are disabled.