Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Boka Business bullshit av André Spicer

Posted on
25. februar 2018.

En kritisk bok om næringslivets bruk av tomme ord, sjargonger, fraser og innpakning uten substans. Spicer skriver godt om hvordan ledere, konsulenter, foredragsholdere og forskere pakker inn det de driver med, det organisasjoner gjør og det de leverer, i meningsløse fraser. Spicer kaller dette for bullshit. Han hevder det skyldes meningsløse jobber, ledere som tyr til forenklinger, dumskap i organisasjoner, og at mange har en egeninteresse av å blåse opp det de driver med. Bullshit har fortrengt mening og substans, hevder Spicer, og selv om han tyr til forenklinger og generaliseringer i boka, har han ha et poeng. En lesverdig bok for de som ønsker å være kritisk til resirkulerte ledelsesverktøy, redusere byråkrati, unødvendige prosesser, sjargongbruk - og i stedet jobbe med substans og la noe av lettvinthetene som ofte følger konseptet ledelse, fare. Les også https://www.theguardian.com/news/2017/nov/23/from-inboxing-to-thought-showers-how-business-bullshit-took-over" target="_blank">The Guardians anmeldelse av boka.

Categories: None


Comments are disabled.