Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Kan ledere lære ledelse?

Posted on

4. juni 2018.

Jeg møter mange som bruker mye penger og tid på å ta lederutdanninger. Nå er det mer enn kunnskap ledere tar med seg fra høyskoler, så som nettverk, ha lært seg «lederspråket», mulig karriereopprykk, samt en akademisk grad fra en anerkjent institusjon, størrelser mange også mener har en verdi. Men det er ofte en avstand mellom analytiske modeller og den komplekse og krevende virkeligheten ledere opplever. Det er et problem. Dette ikke minst fordi ledelse primært er utøvelse av en profesjonell praksis. Kunnskap om det å lede er derfor ikke en størrelse som instrumentelt kan overføres til enkeltpersoner, men en erfarings- og situasjonsbasert aktivitet som utspiller seg i en gitt kontekst. Det er derfor ikke alltid effektivt å ta individer ut sine miljøer, undervise dem i et klasserom eller et kurslokale, og så forvente at de isolert sett skal lære å lede. Mer må til. I organisasjoner klarer man heller ikke å legge til rette for erfaringsdeling og gode læringsarenaer; særlig ikke for ledere med krevende hverdager. Det kan være lite tid til refleksjon og få muligheter til å teste ut ny kunnskap og atferd.

Ledelse er en prosess hvor noen leder og andre lar seg lede, fordi enkeltpersoner, enten gjennom formell posisjon eller andre forhold, evner å bruke ferdigheter og kunnskaper for å påvirke samhandlingen. Dette kan ledere lære. Men det er heller ikke slik at alle kan lede (som noen hevder), at bedre ledelse er løsningen på ethvert problem, og at alle kan utvikle seg til å bli ledere, selv om man tar kostbare lederutdanning eller kurs. Ledelse er livslang læring og vilje til å være sitt eget «forskningsobjekt». Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv og vilje til å jobbe med egne mønstre. Det kan læres av de fleste, men det krever så mye mer enn noen studiepoeng eller et konsulentkurs med ledelse i tittelen.

Les hele kommentaren i DN 4. juni 2018.


Categories: None


Comments are disabled.