Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Hva gjør ledere?

Posted on

16. juli 2018.

Ser man hva kursarrangører og konsulentselskap tilbyr skulle man tro ledere driver med coachende ledelse, relasjonsledelse, transformasjonsledelse eller tillitsbasert ledelse. Det samme inntrykket får man hvis man leser forskningsrapporter. Men det er ikke tilfelle. Merkelappene nevnt over er flotte innpakninger og glansbilder på hva ledere burde gjøre, men beskriver dårlig hva de egentlig gjør. Min erfaring er at ledere flest bruker mye tid og krefter på å håndtere usikkerhet, ustabilitet og endringer. De takler stress, press og forventninger. De må løse dilemmaer, uenigheter og konflikter. Og håndtere ad-hoc problemer. De står i hverdager med ressursknapphet og må finne løsninger på det. De må prioritere og velge bort. Det snakkes ikke så mye om, men mange ledere håndterer sin dose intern politikk, maktkamper, deltar i spillet og prøver å skape seg handlingsrom. Det er også ledere som bruker krefter på å se «bra ut», vise seg frem og delta på viktige arenaer, de sier det bare ikke høyt at det er det de driver med. Ledere bruker mye tid på å administrere, rapportere og sitte i møter. Ikke minst snakker mange ledere mye med folk, de prøver å smøre det «sosiale systemet». De fleste ledere bakster med å «overleve» i en utydelig rolle og prøver å få jobben gjort. De svenske forskerne Mats Alvesson og Stefan Svenningson peker på et viktig paradoks når det gjelder ledelse: vi kaller det gjerne «ledelse» når det er handlinger som gjøres av ledere. Selv om det er vanlige, hverdagslige og trivielle handlinger som gjerne dreier seg om å snakke med folk koordinere, informere, prioritere, behandle folk bra og ta vare på hverandre. Det er derfor legitimt å  spørre om ledelse, og ledere, er viktig? Svaret på det blir et tja. I noen tilfeller ja, i noen tilfeller mindre enn det vi liker å tro. Men er det en handling som skiller ledelse fra andre gjøremål i organisasjoner er det å ha, og ta, ansvar. Som den nå avdøde ledelsesguruen Peter Drucker skrev: leadership is not rank, privilege, titles, or money, it is responsibility. Det hadde han rett i. Og ledere må stå til ansvar for sine handlinger, det er kanskje det som gjør at vi trenger ledere.

Les hele gjestekommentaren i DN 16. juli 2018.


Categories: None


Comments are disabled.