Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Micromanagement

Posted on

23. september 2018.

Det skrives mye om de store grepene i ledelse, for mye, men i praksis handler ledelse i hverdagen ofte om de små tingene. «It is a byte size world» skrev Linda Kaplan Thaler og Robin Kval i boka The power of small. Ledelse handler derfor om micromanagement. Ikke den negative forståelsen av begrepet hvor noen detaljstyrer og kontrollerer alt andre gjør. Men alle de små tingene en leder gjør for å forvalte sitt ansvar. Det inkluderer for eksempel mellommenneskelige handlinger som å holde ord, levere, møte til tiden, være forberedt i møter, si noe fint til andre, small talk, se andre, strekke seg litt ekstra for noen, være oppmerksom, være tilstede, være tydelig eller dele informasjon. Det inkluderer også administrative handlinger som å holde orden på lister, planer og systemer. Eller det kan inkludere det å kjenne visse prosedyrer, lover eller regler. Eller mer konseptuelle handlinger som å foreslå en god idé, gjøre en analyse eller løse et problem for noen. 

Når alle disse handlingene, som hver og en ikke er så store, aggeregeres opp og får en effekt over tid så skaper det ledelse. Det er det ledelsesarbeid handler om.


Categories: None


Comments are disabled.