Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Den hele leder, den ytre leder og den indre leder

Posted on

25. september 2018.

Jeg ble vist en modell en gang (jeg husker ikke kilden). En banal, normativ modell, som så mye annet innen ledelsesfeltet. Modellen viste sammenhengen mellom det som ble kalt: den ytre leder, den hele leder, og den indre leder. Tanken er at det gode/effektive lederskapet fra en person inneholder alle elementene. Den ytre leder er alt det lederen gjør for å lede andre mennesker. Her er det skrevet og ment mye, og det finnes mye materiale på hva som gir effektivt lederskap. Hva ledere bør gjøre, hvilke ferdigheter de bør ha, hvilke egenskaper, og så videre for å lede andre. Det er den ytre leder. Den hele leder er den moralske siden av ledelse. Forpliktelsen til å gjøre det rette, se helhet, og ta de gode valg. Særlig er dette forsvarslinja mot maktmisbruk, egeninteresse, kortsiktighet, grådighet og andre handlinger som ikke tjener noe større enn at enkeltpersoner tjener på at de gjøres. Her er det også ment en del innen ledelseslitteraturen. Særlig i filosofien og de mer klassiske verkene. Gapet mellom idealer og realiteter er imidlertid stort når det gjelder moralsk ledelse, men verktøyene finnes for ledere til å ta i bruk. Det siste området i modellen, den indre leder, er imidlertid et noe mer ubeskrevet blad. Her er ikke modellene og verktøyene like mange. Fagområder som selvinnsikt, selvledelse og lederutvikling søker på forskjellige måter å adressere den indre leder, men allikevel er det et område som er noe mer ullent. Av naturlige grunner da denne type størrelser ikke så lett lar seg forske på, ikke er like catchy som for eksempel det å lage strategier, og i det hele fremstår som et soft område ledere ikke bruker like mye tid på. Det tror jeg er feil prioritering. Den indre leder er å kjenne seg selv. Det er å forstå hva som driver en som leder. Skjønne hvilke tankemønstre som dominerer når man tar beslutninger. Vite hvilke interne ressurser man skal mobilisere når man møter motstand og vanskeligheter. Og ikke minst, men vanskelig, forstå litt av de kreftene som holder ledere tilbake fra å gjøre det de bør gjøre, og prøve å minimalisere disse. Det er krevende, men kan frigjøre mye potensial, skape mye lederskap. Og gjøre at ledere flest gjør mer av det de bør gjøre.

Categories: None


Comments are disabled.