Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Kritikken av ledelsesfaget

Posted on

15. oktober 2018.

Innen ledelsesforskning har vi i mange år hatt vår «rethinking» bølge og det er flust med kritiske perspektiver. Det handler om nedtoningen av lederrollen, samt et kritisk syn på angloamerikansk tankegods, eliter, dominans, makt, organisasjoner og kjønn, så vel som på handelshøyskolers førende rolle. Det er også mye forskning på det som kalles destruktiv ledelse og hvordan ledere kan være narsissister, kontrollfreaker og sågar psykopater. Det er også de som hevder at det er en overrepresentasjon av disse gruppene innen ledelse da slike tiltrekkes lederrollen. Og til slutt har mange ledelsesforskere kritisert deler av forskningen for svakheter både i metodebruk og holdbarheten av funn. Og hvordan det gir uheldige utslag når løst funderte oppskrifter pakkes inn som konsepter og selges som lederkurs eller publiseres som flyplasslitteratur. Det finnes en ledelsesindustri – en selvforsterkende sådan – som har en interesse av å blåse opp viktigheten av ledelse, noe som ikke tjener fagfeltets seriøsitet. Vi bør derfor være kritiske når vi hører svulstigheter om ledelse. Ledelse er også et fagområde som i sin essens, og på godt og vondt, handler om påvirkning. 

Ledelsesfaget har mye å hente på å bedre modellere virkeligheten ledere og ansatte står i – og hva som skjer i komplekse prosesser mellom mennesker. Svaret er ikke virkelighetsfjerne matematisk-deduktive modeller som er premisset for økonomifaget, men bedre forskningsdesign. Problemet innen ledelsesfaget er imidlertid ikke mangel på teorier som fremmer et godt menneskesyn, gode ledere og samhandling. Forskningsmessig vet vi faktisk ganske mye om hva som gir god ledelse, inkludert hvordan man bør behandle ansatte godt. Problemet ligger primært ikke der. Utfordringen er at mange ledere ikke gjør det teoriene sier de burde. Det er kanskje ingen overraskelse. Og en lederutdanning ved en prestisjetung handelshøyskole er ingen garanti for god ledelse. Vi har høye forventninger til hvordan ledere skal oppføre seg, og det bør vi ha, siden dette er mennesker med makt. Så vi skal ikke fraskrive ledere ansvaret. En økende grad av transparens i samfunnet hjelper også på, det blir stadig vanskeligere å slippe unna. Ja, ledelsesforskere har en jobb å gjøre når det gjelder metodebruk og hva som markedsføres som evidensbasert forskning. I tillegg bør mange virksomheter tenke grundig gjennom hvordan og hvem de rekrutterer som sine ledere, samt hvordan ledere utdannes og lederutvikles. 

Les hele kommenatren i DN 15. oktober 2018.


Categories: None


Comments are disabled.