Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania

Professor 2 ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Blogg

Blogg

Vår tids største mangelvare hos ledere

Posted on

11. november 2018.

Er tilstedeværelse. Fysisk og ikke minst, mental tilstedeværelse. Hva slags signaler sender ledere når de ikke klarer å være tilstede i en samtale eller i et møte? Når de hele tiden kikker ned på telefonen, eventuelt avbryter det de gjør med andre for å respondere på en digital henvendelse. Svaret er jo at de signaliserer at det som skjer digitalt er viktigere enn det som skjer fysiskt her og nå. Og en gang i blant er det jo det, men ikke hver gang! 

Det å være tilstede er først å fremst å ta et valg. Bevisstheten ”vandrer” og det å være tilstede  er derfor å overstyre bevissthetens modus operandi. En studie i Sverige viser at digitalt stress er en trussel mot engasjement og effektivitet. Forskningsstudien viser at det kommer til å øke i utbredelse, og lite blir gjort for å demme opp for det på arbeidsplasser. Det kan virke som om mange har blitt opptatt med å være opptatt. Det å være travel bør ikke være noe mål, men har for noen blitt et statussymbol. Tid er en knapphetsfaktor for mange ledere og det skyldes ikke minst mengden av unødvendig distraksjoner de må håndtere. Da må ledere selv være bevisst dette og sørge for å være tilstede i viktige møter med andre mennesker, enten det er de i et møterom eller bare når de treffer noen i korridoren.


Categories: None


Comments are disabled.