Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Universitet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Handelshøgskolen ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

 
 
 
 God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis (2019).

Denne boka har en overbyggende hensikt: å menneskeliggjøre ledelse. Kanskje er det en bok ledere, og ledelsesstudenter, trenger. Ikke fordi den er godt skrevet, tar opp revolusjonerende temaer eller har gode svar på vanskelige spørsmål. Men fordi den utfordrer et fenomen som er hypet, oppblåst, tatt ut av proporsjoner, og som mange ledere og medarbeidere ikke kjenner seg igjen i. Det er derfor et behov for å plukke ledelse ned fra pidestallen og gjøre det til noe hverdagslig. La ledelse handle om vanlige mennesker og hva de, så godt de kan, gjør for å lede andre mennesker, gitt en nøktern norsk kontekst og kultur. Kjøp boka her.Til meg selv. Om selvledelse (2016)

I min siste bok tar jeg for meg det voksende fagfeltet selvledelse. Selvledelse er å påvirke seg selv slik at man gjør bevisste valg og tar grep for å håndtere sitt eget liv. Boka baserer seg på et solid faglig grunnlag og inneholder nyttige verktøy. Den er skrevet for dem som ønsker å praktisere, og lære mer om, selvledelse, og gjennom det vokse og utvikle seg som menneske. Hør podcasten fra Cappelen om boka eller les mer om den herKjøp boka her.Change Leadership (2015)

I dette omfattende tre-binds verket fra SAGE diskuterer anerkjente forskere og praktikere på fagfeltet endringsledelse hvordan organisasjoner og ledere skal forholde seg til de omskiftelige rammevilkårene og det endringspresset de møter i vår tid. Nye perspektiver presenteres, og det legges vekt på ledelsesdimensjonen av det å gjennomføre endring. Sammen med ledende akademikere og konsulenter som Rosabeth Moss Kantor, David Nadler, Michael Tushman, John Kotter, Edgar Schein, Andrew Pettigrew og Bernard Burnes, bidrar jeg med to kapitler i bøkene om Change Leadership.

Kjøp bøkene her
Det beste i deg. Tren din viljestyrke (2015)

En populærvitenskapelig bok om viljestyrke. Viljestyrke er en viktig ressurs for å lykkes. Både når en skal bestemme seg for noe og når en går fra beslutning til handling. Den hjelper mennesker å takle utfordringer i hverdagen. Eller avstå fra fristelser. Viljestyrken er som en muskel. Den kan trenes. I boka forteller jeg hvordan en kan rydde unna unødvendige valg og fristelser, og heller mobilisere energien der den virkelig trengs. Det handler om hvordan man kan skape rutiner og gode vaner. Boka er utgitt på Kagge Forlag, men også utgitt på russisk av forlaget Alphina.

Kjøp boka her.
Endring i organisasjoner (2014)

Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste 20–30 år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere og i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en tid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede. I Endring i organisasjoner gis en grundig oversikt over fagfeltet, som handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Boka dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å gjøre endringer i organisasjoner.

Kjøp boka her
Ledelse i sannhetens øyeblikk (2010)

Ledelse i sannhetens øyeblikk en ærlig, utradisjonell og utfordrende bok, som gir et innblikk i fenomenet ledelse. Den spenner over perspektiver fra filosofi, psykologi til nevrologi. Dette er en bok om – og for – mennesker i utvikling og forandring. Målgruppen er utøvende ledere som ønsker å utvikle sin evne til å ta lederskap. Boka tar leseren med på en reise i et brokete fagfelt, en reise som til syvende og sist handler om ledere selv. Boka er et resultat av et flerårig forskningsprosjekt som blant annet førte til flere vitenskapelige artikler, et video-sammendrag av en av de: Studying subtle acts of leadership kan ses på SAGE knowledge

Kjøp boka her.Andre bøker:


  • Å ta lederskap. I R. Døving & G. Svensson (red.), Leksjoner i markedsanalyse. Abstrakt forlag, 2010
  • Leading from the Source – Exploring the Bottom of the U. I Gunnlaugsson, O., Baron, C. & Cayer, M. (red.), Perspectives on Theory U. Insights from the Field. IGI Global, 2013.
  • We Are Asking the Wrong Question about Leadership: The Case for ‘Good-Enough’ Leadership. I M.F. Brandebo og A. Alvinius (red), Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership. Intech Open, 2019.


For fullstendig liste over vitenskapelige publikasjoner, se: