Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania
Professor II ved Handelshøgskolen ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Kort om meg

Jeg er 58 år gammel, opprinnelig fra Horten, bor ved stranda på Nøtterøy, er gift med Hanne, og far til Anine, Axel, Emil og Leo. Jeg har også delt omsorgsansvar for katten Otto. Jeg har en doktorgrad i endringsledelse, en mastergrad i ledelse, samt er sivilingeniør og bedriftsøkonom. Har industribakgrunn før jeg ble akademiker, har tidligere vært toppleder i næringslivet, samt startet og ledet konsulentselskaper. I tillegg har jeg jobbet med mental trening, prestasjoner og utvikling, innen toppidrett og i forsvaret.


Hva gjør jeg

Jeg er programdirektør for Høyskolen Kristianias masterstudium i praktisk lederskap hvor jeg også underviser i fagene ledelse som praksis og autonome ledelsesformer. I tillegg underviser jeg i faget ledelse og samspill i praksis på Høyskolen Kristianias master i ledelse, samt i praksisbasert ledelse for MBA studenter på Nord universitet og i operativt og personlig lederskap for MPA studenter på Høgskolen i Innlandet. Jeg gjesteforeleser også ved  Politihøgskolen. Tidligere har jeg vært tilknyttet Salzburg Management and Business School og samt vært ansvarlig for KaosPilot studiet i Norge. Jeg har også undervist i fag som ledelse og personlig lederskap, leder- og talent-utvikling, strategi, endringsledelse, entreprenørskap, samt innovasjon og forretningsutvikling.


Fag- og forskningsområder:

  • Ledelse: praksisbasert ledelse, kritisk ledelsesteori, makt, prosess, distribuert- og delt ledelse, identitet.
  • Selvledelse: personlige mønstre, viljestyrke, mentale strategier, mental trening, mestring, prestasjonsorientering og egenutvikling.
  • Endringsledelse: organisatorisk endring, individuell endring, kontinuerlig endring, og lede for å endre.
  • Lederutvikling: lærings- og utviklingsprosesser, utviklingsverktøy, lederidentitet, samt atferdsendring.

Jeg skriver også i aviser jeg når har noe å komme med så skriver jeg i aviser, samt er fast gjestekommentator i Dagens Næringslivs spalte for ledelse.

Hva gjør jeg også

I tillegg til forskning og undervisning, jobber jeg nå og da med rådgivnings- og utviklingsprosesser, samt holder et begrenset antall foredrag. Rådgivnings- og utviklingsprosesser gjennomføres med Lars Lægreid og inkluderer task force prosjekter, lederstøtte, samt utviklingsprosesser for ledere og/eller ledergrupper.  Jeg holder også noen foredrag per år når jeg har tid og lyst, og da om temaer jeg presumtivt kan noe om.